Nejdříve hledám letadlo,
poté slyším sirény.
Bujím a schovávám se,
nebezpečí tu ale pořád je.
Přemýšlím o tom jak se ochránit,
není však již čas.